Chính sách bảo mật

Chúng tôi đặt quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Văn bản này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web 8daycasino-vn.click và các dịch vụ liên quan.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, trình duyệt, ngôn ngữ, hệ điều hành và các dữ liệu thống kê khác để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Thông tin cá nhân của bạn được thu thập theo đúng pháp luật và chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được đề cập trong chính sách này.
  • Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi yêu cầu pháp lý hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể tuỳ chỉnh và quản lý thông tin cá nhân của mình trong tài khoản của bạn trên trang web 8daycasino-vn.click. Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì thông tin cá nhân chính xác và cập nhật.

  • Khi bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký nhận email thông báo bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký có sẵn trong email của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email liên hệ ở cuối văn bản này.
  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc hủy bỏ.

Các thay đổi trong chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật và sửa đổi chính sách quyền riêng tư này từ thời gian này đến thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong quyền riêng tư hoặc theo yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi và bạn nên xem xét chính sách này đều đặn để có hiểu rõ về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email liên hệ@8daycasino-vn.click.