Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web 8daycasino-vn.click. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web 8daycasino-vn.click được bảo vệ bởi bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không có quyền sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có quyền sử dụng trang web này để truy cập thông tin và tài liệu có sẵn cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

  • Bạn không được sao chép hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này;
  • Bạn không được sử dụng trang web này để mục đích phi pháp hoặc gây hại cho người khác;
  • Bạn không được sử dụng trang web này để thu thập thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của họ;
  • Bạn không được tạo ra bất kỳ phiên bản sao của trang web này hoặc sử dụng kỹ thuật sao chép nội dung của trang web này.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích đã được đồng ý. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của bạn.

  • Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và thông tin cho bạn;
  • Chúng tôi không bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích sử dụng đã được đồng ý.